CONNECTIE

De lotusbloem is het symbool voor zuiverheid. De naam Lotus and Tulip symboliseert het verbinden van oost en west. Hierbij komen de wijsheid van het oosters denken en de efficiency van het westers denken samen om zo een optimaal resultaat te behalen met de gestelde doelen.

 
Home

Wat is de aanpak?

Wij zoeken in samenwerking met de direct betrokkenen naar een samenhangende aanpak met creatieve vormen om het onderwerp/thema zo goed mogelijk uit de verf te laten komen.We (co)creëren laagdrempelige ingangen om het op de plaats van bestemming te brengen:achter de voordeur,in de huiskamer,in het gezin,de gemeenschap.We gaan er vanuit dat we gezamenlijk de gewenste vernieuwing en veranderingen teweeg kunnen brengen op verschillende niveaus van de samenleving.
Ons aanbod sluit aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarin het individu en het collectief zich nadrukkelijker uitspreken voor een rechtvaardigere wereld, een wereld waarin mogelijkheden zijn voor een ieder om zijn/haar talenten optimaal te ontwikkelen en zodoende een waardevolle bijdrage te leveren aan de wereld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EMPOWERMENT  

Lotus and Tulip wil individuen en groepen ondersteunen om hun dromen en talenten verder te manifesteren.  Zo worden hun levensdoelen gerealiseerd en een bijdrage geleverd aan een vreedzame en liefdevolle wereld. Het gaat uiteindelijk over mensen, hun verhalen, dromen, ambities, kracht, conflicten en oplossingen. 

Bewaren

Betekenis naam
De wortel van de lotusbloem groeit in de modder, onder water naar het licht. De bloeiende lotus komt boven het water uit, wordt gevoed door de modder maar komt niet rechtsreeks in aanraking met de modder. Het staat symbool voor liefdevol en tegelijkertijd onthecht zijn. Naar het licht te groeien en hoopvol met nieuwe perspectieven de toekomst tegemoet treden is de kracht van de lotusbloem; nieuwe perspectieven zichtbaar maken voor jezelf en anderen. De tulp, met een migratie geschiedenis van Azië, via Constantinopel, Turkije naar Nederland, is het equivalent voor de lotus en staat voor succes.

 

 

Home

Waar staan wij voor?                                                            Lotus and Tulip ondersteunt individuen, teams en organisaties in onder andere de zorg-, welzijns-, onderwijs sector, om intenties en beleid te vertalen naar een concreet uitvoeringsplan. Wij zijn getraind in empowerment binnen organisaties voor leiders, managers, individuen, teams en medewerkers. Uitgangspunt in dit proces is dat alle betrokkenen een gelijkwaardige inbreng krijgen. Moeilijke onderwerpen weten wij, op een respectvolle wijze, op tafel te krijgen en bespreekbaar te maken. 

Begeleiding

Workshops

Training

Coaching

NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP:

s.vyas@lotusandtulip.com

06-54635648