op welke stoel wilt u plaatsnemen ?

Methoden: Bij de uitvoer van de opdrachten zet ik intuïtief mijn kennis en kunde in uit mijn rugzak. Als antropologe komt participerende observatie van pas om systemen te bestuderen. Als bestuurskundige kan ik de ambtelijke- en bestuurlijke krachtenvelden makkelijker hanteren. Om empowerend en integraal te werken put ik verder uit diverse bronnen. Zie CV.

Middels Training, Workshop, Coaching en Begeleiding geef ik antwoord op vragen van opdrachtgevers. Mijn begeleiding bestaat uit project- en procesbegeleiding. Hieronder veel voorkomende praktijkvragen van opdrachtgevers: 

• Hoe spreken we medewerkers/leidinggevenden aan op hun Empowerment, passie en doelen?

• Hoe kunnen we beter leren omgaan met diversiteit op de werkvloer?

• Hoe kunnen we meer klant/cliënt gericht werken?

• Op welke manier kunnen we beter samenwerken en CO-creëren?

• Hoe geven wij vorm aan vraaggericht werken?

• Kunnen wij nieuwe markten ontginnen en kapitaliseren?

• Op welke manieren kunnen we, vanuit diversiteit management, adequaat omgaan met In- en Uitsluiting mechanismen ?

• Met welk aanpak kunnen we lokale steungroepen ( van ouders, vrouwen, professionals) opzetten en begeleiden?

• Hoe kunnen we bezielend leiderschap in deze tijd vormgeven?

• Hoe kunnen we meer bezinning en bezieling in organisaties teweeg brengen ?

• Op welke manier kunnen we werken aan (seksuele) weerbaarheid en empowerment van specifieke doelgroepen?

• Op welke manieren kunnen we onderwerpen beter bespreekbaar maken, uit de taboesfeer halen, en concreet mee aan de slag gaan?Enkele thema’s uit de werkpraktijk:
– Huiselijk geweld in afhankelijkheidsrelaties
– Belang van de rol van vaders in de opvoeding
– Ouderschap en opvoeding in deze tijd en context
– Wat kunnen de jongeren de (groot) ouders leren over opvoeden
– Vernieuwing in man/vrouw relaties

• Kan er ook individuele coaching verzorgd worden voor persoonlijke-, loopbaan-, talent-, en spirituele ontwikkeling voor medewerkers en leidinggevenden?