Methoden: Bij de uitvoer van de opdrachten zet ik intuïtief mijn kennis en ervaring in die ik in mijn rugzak heb verzameld. Als antropologe is participerende observatie nuttig om systemen te bestuderen. Als bestuurskundige kan ik mij makkelijk bewegen in de ambtelijke- en bestuurlijke krachtenvelden. Om empowerend en integraal te werken put ik verder uit diverse bronnen.  Zie CV.

Middels Training, Workshop, Coaching en Begeleiding geef ik antwoord op vragen van opdrachtgevers. Mijn begeleiding bestaat uit project- en procesbegeleiding. Hieronder veel voorkomende praktijkvragen van opdrachtgevers: 

• Hoe spreken we medewerkers/leidinggevenden aan op hun Empowerment, passie en doelen?

• Hoe kunnen we beter leren omgaan met diversiteit op de werkvloer?

• Hoe kunnen we meer klant/cliënt gericht werken?

• Op welke manier kunnen we beter samenwerken en CO-creëren?

• Hoe geven wij vorm aan vraaggericht werken?

• Kunnen wij nieuwe markten ontginnen en kapitaliseren?

• Op welke manieren kunnen we, vanuit diversiteit management, adequaat omgaan met In- en Uitsluiting mechanismen ?

• Met welk aanpak kunnen we lokale steungroepen opzetten en begeleiden?

• Hoe kunnen we bezielend leiderschap in deze tijd vormgeven?

• Op welke manier kunnen we werken aan (seksuele) weerbaarheid en Empowerment?

• Hoe kunnen we meer bezinning en bezieling in organisaties teweeg brengen ?

• Op welke manieren kunnen we onderwerpen beter bespreekbaar maken, uit de taboesfeer halen, en concreet mee aan de slag gaan?Enkele thema’s uit de werkpraktijk:
– Huiselijk geweld in afhankelijkheidsrelaties
– Belang van de rol van vaders in de opvoeding
– Ouderschap en opvoeding in deze tijd en context
– Wat kunnen de jongeren de ( groot) ouders leren over opvoeden
– Vernieuwing in man / vrouw relaties

• Kan er ook individuele coaching verzorgd worden voor persoonlijke-, loopbaan-, talent-, en spirituele ontwikkeling voor medewerkers en leidinggevenden?