Begeleiding

Organisatie en coördinatie Wijkacademie Opvoeden Holendrecht, Amsterdam Zuidoost ism Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie ( 2015- heden)  in opdracht van Stadsdeel Amsterdam zuidoost, zie ook  www.wijkacademiesopvoeden.nl/holendrecht en www.youtube.com/watch?v=lD81FOoVlyg

Jaarcursus Opvoeden voor professionals ( landelijk) om een wijkacademie Opvoeden op te zetten  ism stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (2015)

Organisatie masterclass voor opleiding hindoe geestelijke verzorger bij de Vrije Universiteit (2015)

Gezinsbegeleiding in opdracht van Bureau Jeugdzorg Amsterdam ( 2014-heden)

Eigen Kracht Coördinator ( 2012 – heden)

Mede procesbegeleiding Vrouwen Empowerment Centrum Amsterdam Zuidoost (2014)
Educatief drama op dvd : Home Run ( jongeren en huiselijk geweld) en HTML ( How to make Love, jongeren en seksualiteit). ( 2011) opdrachtgevers: Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven en stadsdeel Amsterdam Zuidoost   

Voorlichtings- en preventie project huiselijk geweld ‘Geweld(ig) in Huis’ ( 2007 – 2009) Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Voorlichtings – en preventie project psychiatrie ‘GGZ Kiest Kleur’  in opdracht van AMC de Meren ( nu Arkin) en stadsdeel Amsterdam Zuidoost ( 2004 – 2007)