Training

Recente training opdrachten:

St. Vrouwenbelangen, Follow-up training vrouwen steungroepen, St.  SARI in Nickerie, Suriname (2016)

Training klant gedreven werken voor medewerkers MaDi zuidoost ( 2015-2016; vervolg 2016-2017)

St. Vrouwenbelangen, Empowerment training sleutelvrouwen, St. SARI in Nickerie, Suriname ( maart 2015)

Hoe om te gaan met de meldcode huiselijk geweld voor docenten Bindelmeer College ( 2013 en 2014)

COC Haaglanden: Samenwerken in een multiculturele Setting ( 2013)

St. Bevordering Maatschappelijke Participatie – empowerment mantelzorgers, Utrecht ( 2011)